Μόνιμοι Καθηγητές Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

1 Αντωνιδάκης Εμμανουήλ - Καθηγητής
2 Ταταράκης Μιχαήλ - Καθηγητής
3 Καλιακάτσος Ιωάννης - Καθηγητής
4 Μακρής Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής
5 Βαρδιάμπασης Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής
6 Δοϊτσίδης Ελευθέριος - Επίκουρος Καθηγητής
7 Καπετανάκης Ελευθέριος - Αναπληρωτής Καθηγητής
8 Κόκκινος Ευάγγελος - Επίκουρος Καθηγητής
9 Κωνσταντάρας Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής
10 Φουσκιτάκης Γεώργιος - Επίκουρος Καθηγητής
11 Χατζάκης Ιωάννης - Επίκουρος Καθηγητής
12 Κουριδάκης Στυλιανός - Καθηγητής Εφαρμογών
13 Λιοδάκης Γεώργιος - Καθηγητής Εφαρμογών
14 Μαυρεδάκης Μιχαήλ - Καθηγητής Εφαρμογών
15 Μπαρμπουνάκης Ιωάννης - Καθηγητής Εφαρμογών
16 Πετράκης Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμογών
17 Πετρίδης Κωνσταντίνος - Επίκουρος καθηγητής
18 Φραγκιαδάκης Νικόλαος - Καθηγητής Εφαρμογών