Πρωτοετείς Φοιτητές

E-mail Εκτύπωση

Για τις εγγραφές των πρωτοετών, τις μετεγγραφές και κατατάξεις στο Τμήμα, ισχύουν τα εξής:

  • Μετά την αποστολή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., των πινάκων των επιτυχόντων, ορίζεται η προθεσμία εγγραφής, ημερομηνία η οποία είναι κοινή για όλα τα Τ.Ε.Ι. της χώρας. Η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπρόθεσμοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής. Οι εγγραφές και των δύο εξαμήνων πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και μόνο οι σπουδαστές του Β' εξαμήνου έχουν το δικαίωμα εγγραφής το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
  • Αιτήσεις για κατατάξεις πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών, πραγματοποιούνται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.