Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος

  •  Προς τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης Και Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ

Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σαββάκη

 

  • Κοινοποίηση : Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικής  του ΤΕΙ  Κρήτης

Αναπληρωτή  Καθηγητή κ. Ιωάννη Μακρή

Αθήνα 25/7/2012

Αρ. Πρωτ.1575

Αξιότιμοι  Κύριοι  ,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένο το τελικό κείμενο  της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής  του  Ιδρύματός σας, το οποίο μας παρέδωσε η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, αφού έλαβε γνώση των παρατηρήσεων που μας έστειλε το Τμήμα επί του “Σχεδίου” της Έκθεσης.

 Tο συνημμένο κείμενο της Έκθεσης μπορείτε να το αναρτήσετε στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος σας.

 

 Με ευχαριστίες για τη συνεργασία σας

 Με τιμή,

Με εντολή Προέδρου

 *(υπογραφή)

Καθ. Μέμος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Προέδρου της ΑΔΙΠ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

Συνημμένο :