Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Μηχανικών Φ.Π. & Π.

Δείτε την έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης (PDF)