Έκτακτοι Καθηγητές Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

1 Ανδρουλάκης Γεώργιος
2 Ασκορδαλάκης Παντελής
3 Κατσιφαράκης Εμμανουήλ
4 Μανίτης Μάριος
5 Παπαδάκης Νικήτας - Άρης
6 Πλιάκης Δημήτριος
7 Πλοκαμάκης Γεώργιος
8 Ρηγάκης Ηρακλής
9 Σκουλάκης Αλέξανδρος
10 Σκουνάκης Εμμανουήλ
11 Τωμαδάκης Ιωάννης