Δομή Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής διαιρείται σε τρεις (3) Τομείς που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία και τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών κατανέμονται σε αυτούς. Στους Τομείς εντάσσονται τα Εργαστήρια:

Τομέας Ηλεκτρονικής

Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής

  • Εργαστήριο Αυτοματισμού (ΑΥΤΟ.)
  • Εργαστήριο Προγραμματισμού και Υπολογιστικής Πληροφορικής (Π.Υ.Π.)
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τ.Υ.)
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Σχεδίασης και Τυπωμένων Κυκλωμάτων (Η.Σ.ΤΥ.Κ.)

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

  • Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών και Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (Μ.Ε.ΗΜ.Ε.)
  • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΤΗΛ.Σ.Ε.)
  • Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων και Εφαρμογών (Ε.Δ.Ε.)

 

Διοίκηση Τμήματος Ηλεκτρονικής

Προϊστάμενος
Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τομεάρχες:

 

Τομέας Ηλεκτρονικής
Επίκουρος Καθηγητής κ. Χατζάκης Ιωάννης

 

Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής κ. Κωνσταντάρας Αντώνιος

 

Τομέας Τηλεπικοινωνιών
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης

Διοικητικά Θέματα

1. Πράξεις Οργάνων Διοίκησης
1.1. Συμβούλιο Τμήματος 
1.2 Γενικές Συνελεύσεις Τομέων
1.3. Εκλεκτορικά Σώματα